รับหล่ออลูมิเนียมอัลลอย

รับผลิตงานหล่ออัลลอยอลูมีเนียม และสร้างแบบแม่พิมพ์ โมลด์สินค้าตามแบบลูกค้า