เครื่องม้วนลวดทำปลอกเสาเข็ม

เหมาะสำหรับงานด้ายผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัตแรงพื้นแผ่นเรียบ