แท่นอัดขอบยางตันรถโฟล์คลิฟท์

เหมาะสำหรับอัดขอบยางตัน รถโฟล์ค - ลิฟท์