สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2020   14  
2 Feb 2020   10  
3 Feb 2020   6  
4 Feb 2020   7  
5 Feb 2020   22  
6 Feb 2020   14  
7 Feb 2020   18  
8 Feb 2020   24  
9 Feb 2020   11  
10 Feb 2020   12  
11 Feb 2020   9  
12 Feb 2020   8  
13 Feb 2020   9  
14 Feb 2020   13  
15 Feb 2020   13  
16 Feb 2020   12  
17 Feb 2020   10  
18 Feb 2020   18  
19 Feb 2020   17  
20 Feb 2020   22  
21 Feb 2020   94  
22 Feb 2020   96  
23 Feb 2020   19  
24 Feb 2020   13  
25 Feb 2020   25  
26 Feb 2020   19  
27 Feb 2020   20  
28 Feb 2020   7  
29 Feb 2020   6