สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 550  
Feb 2020 568  
Mar 2020 727  
Apr 2020 964  
May 2020 1197  
Jun 2020 61  
Jul 2020 0  
Aug 2020 0  
Sep 2020 0  
Oct 2020 0  
Nov 2020 0  
Dec 2020 0