สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 550  
Feb 2020 568  
Mar 2020 727  
Apr 2020 964  
May 2020 1197  
Jun 2020 1102  
Jul 2020 1440  
Aug 2020 1774  
Sep 2020 2182  
Oct 2020 1680  
Nov 2020 0  
Dec 2020 0